25 października 2018

Za zasługi dla PIŁKI RĘCZNEJ przewodniczący Związku Piłki Ręcznej ZPRP w Polsce wręczył mi złotą odznakę.
Jestem dumna, że mogę współpracować z wybitnym trenerem Andrzejem Wiśniewskim. 

 

19 października 2018
Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100.rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami. Ich obecność na Wzgórzu Wawelskim na Mszy Św. koncelebrowanej przez ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, marsz historycznymi ulicami Krakowa i występy w Parku Jordana były świadectwem młodego pokolenia świadomego przynależenia do Narodu. Jesteśmy z nich dumni!

 

 

 

____________________________________________________________

 

 

Barbara Nowak

Mężatka, matka dwóch córek i babcia dla wnuczki. Nauczycielka od 1982 r. Od zawsze aktywna społecznie. Członek NSZZ „Solidarność” oraz zespołu opracowującego założenia zmian w polskim systemie edukacji. Współzałożycielka Niezależnego Związku Zawodowego Nauczycieli Pełniących Funkcje Kierownicze w Oświacie. Prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Wybrana do Rady Politycznej PiS. Od 2016 roku pełni funkcję Małopolskiego Kuratora Oświaty.

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978 -1982). W latach 1982 – 1992 nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 85 w Krakowie i kolejno w latach 1992 – 2010 dyrektor tej samej szkoły. Od początku swojej pracy nauczycielskiej związana była z Mistrzejowicką Confraternią Nauczycielską, kierowaną przez kapelana „Solidarności” Księdza Kazimierza Jancarza. W 2006 r. Doprowadziła do nadania szkole nr 85 imienia zmarłego w 1992 r. Ks. Kazimierza Jancarza. Równocześnie rozpoczęła gromadzenie pamiątek po księżach niezłomnych, w tym ks. A. Chojnackiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W szkole znalazły miejsce wota z Ołtarza Solidarności, liczne pamiątki związane z działalnością ks. Kazimierza Jancarza. Wokół SP 85 zgromadziła rodzinę księdza Patrona, jego przyjaciół i współpracowników. M.in. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa IPN prof. Janusza Kurtykę, prof. Andrzeja Nowaka, prof. Ryszarda Terleckiego, Jana Franczyka i wielu innych. Od 2009 roku wchodziła w skład zespołu opracowującego założenia zmian w polskim systemie edukacji. W tym samym roku wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości, a także grupą nauczycieli z całej Polski założyła Towarzystwo Nauczycieli Szkół Polskich, którego była prezesem. Deklarację przynależności do Towarzystwa podpisało ponad 800 nauczycieli szkół i uczelni. Wybrana do Rady Miasta Krakowa w latach 2010 – 2014 pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Edukacji RMK. Wraz z kolegami klubu PiS, przedstawicielami nauczycielskiej Solidarności i pozostałych związków zawodowych, a także rodzicami uczniów krakowskich szkół, zablokowała akcję likwidacji licznych szkół w Krakowie. W kolejnej kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji RMK. Dbała o bezpieczeństwo uczniów, poziom nauczania i komfort pracy nauczycieli.

  W 2016 roku przystąpiła do konkursu na stanowisko Kuratora Oświaty, po jego wygraniu została mianowana na stanowisko Małopolskiego Kuratora Oświaty przez minister Annę Zalewską. Przeprowadziła w sposób bezkonfliktowy strukturalną reformę oświaty w województwie małopolskim. Koncepcję jej autorstwa na sieć szkół zrealizował Prezydent Miasta Krakowa, burmistrzowie i wójtowie Małopolski. Nie pozwoliła na likwidację szkół, a jedynie na ich przekształcanie. W tym zakresie osiągnęła najlepsze wyniki w rankingu województw.

  Jej priorytetem jest integracja szerokiego środowiska wokół tematów związanych z opieką i bezpieczeństwem uczniów poprzez utworzenie prężnie działającej Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży. Połączyła w niej wszelkie służby państwowe, instytucje, media a nawet organizacje pozarządowe. Jednym z najważniejszych zadań koalicji jest diagnozowanie i walka z zagrożeniami bezpieczeństwa, profilaktyka oraz wszelkie działania edukacyjne i informacyjne w tym zakresie.

  Jako osoba, której bliskie są ideały Solidarności, nadal pracuje nad koncepcją dobrej szkoły, godnego traktowania nauczycieli i uczniów. Zawarła porozumienie w Krakowie, na mocy którego w klasach szkół ponadpodstawowych obniżono liczbę uczniów z ponad 40 do 28. Dąży do takiego modelu szkoły, gdzie nauczyciel będzie maksimum czasu poświęcał uczniowi, biurokracja zostanie zlikwidowana, a szkolenia dla nauczycieli tylko takie, które wspomogą ich rozwój własny. Szkoła wg niej powinna stać się miejscem interesującym dla uczniów a nie areną wyścigu szczurów. Szacunek do ucznia musi być wyrażony w uszanowaniu jego czasu pracy, w wymiarze nie większym niż obowiązującym każdego dorosłego Polaka. Szacunek do rodziców uczniów wyraża w dbałości o dostęp do pełnej informacji o dziecku, działalności szkoły, proponowanej ofercie. Te zmiany spowodują, że polska szkoła będzie naprawdę dobra.